Göteborgs konsthall

Den som befinner sig i Göteborg och vill se svensk och internationell samtida konst, ska bege sig till Göteborgs konsthall. Den hittar man i en klassicistisk byggnad på Götaplatsen, mitt i stadens centrum. Här kan man varje år se ungefär sex olika utställningar, som turas om att få sin plats i rampljuset i konsthallen.

Byggnaden som inhyser konsthallen byggdes för just detta ändamål till Göteborgs jubileumsutställning år 1923. Den gula tegelbyggnaden ritades av arkitekterna Sigfrid Ericson och Arvid Bjerke. Under jubileumsutställningen, som visades mellan den 8 maj och 15 oktober 1923, visades nordisk samtida konst, med ett fokus på de nordiska pionjärerna inom modernismen. Utställningen bestod av en avdelning vardera för Sverige, Norge, Danmark och Finland, och det var bara den norska delen av utställningen som visades i byggnaden som idag kallas Göteborgs konsthall. I de lokalerna kunde man med andra ord se till exempel Edvard Munch. Den svenska delen visades istället på Göteborgs konstmuseum, medan den danska och finska delen visades upp i två byggnader som låg intill konsthallen, men som idag är rivna.800px-Lejon_på_Konsthallen_i_Göteborg

Efter att den ursprungliga jubileumsutställningen avslutats vidtog nästan omedelbart den utställningsverksamhet som pågår än idag, i regi av Göteborgs Konstförening. Den nästföljande utställningen öppnade den 3 november 1923, och var en minnesutställning över Karl Nordström.

Trots sina många framgångsrika år som samlingsplats för konstälskare i Göteborg har konsthallen sedan 2010 hotats av nedläggning, efter ett förslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att istället skapa en ny byggnad för konstutställningar. Detta förslag avslogs till slut, efter massiva protester, men diskussionen om en eventuell ny konsthall, och vad som då skulle hända med den nuvarande, har fortsatt sedan dess.

Om du är en konstnär med förhoppningen att en gång få visa upp din konst på en av utställningarna i Göteborgs konsthall, har du sannolikt mycket arbete framför dig. Då kan det vara skönt att slippa tänka på det pappersarbete som följer med att vara egen företagare, och istället kunna koncentrera sig på konsten. Genom att låta Fakturino hjälpa dig med att sälja fakturor får du en sak mindre att tänka på, och mer tid över till att skapa.

gazeti