Konst och design

Det är ibland mycket svårt att dra skiljelinjen mellan vad som är konst och vad som är design, i och med att produkter som har en funktion i vårt hem blir allt mer konstnärliga; estetiken prioriteras allt mer, och processen genom vilken produkten har kommit till liknar på många sätt en konstnärs. Denna gräns blir än otydligare när det handlar om hantverksproducerade produkter, som alla är unika, snarare än massproducerade sådana. Vart går egentligen gränsen mellan konst och design, om det finns en sådan?

När konceptet med design först uppstod var det som en reaktion mot hur fula saker som massproducerades av maskiner var. Det skedde i samband med världsutställningen i London 1851. En av de drivande figurerna i denna rörelse, som skulle komma att kallas Arts and Crafts-rörelsen, var William Morris, som var konstnär och poet. Arts and Crafts-rörelsen skulle influera inte bara formgivningen av möbler och inredning, utan även arkitektur. När man till en början ville formgiva eller ”designa” en produkt, en möbel eller ett föremål var det konstnärer man vände sig till, vilket förstärker kopplingen som design och konst har. Man kallade detta nya yrke med ett engelskt ord för modeller, det vill säga ’modellör’.Konst och design 2

I designprocessen ingår även funktionella element. En designer ska i sitt skapande ta hänsyn inte bara till estetiken, utan även funktionaliteten och förhållandet mellan användare och produkt. Många skulle kanske säga att det är just där gränsen mellan design och konst går; konst kan ju skapas utan att behöva vara funktionell eller användbar. Men det finns de som inte håller med. Ett exempel på produkter som ligger på gränsen mellan konst och design är de designlampor som finns på Nordicdesigncollective.se. De har funktionen att lysa upp ett rum, samtidigt som de är konstnärligt utformade. Vissa menar att definitionen av design endast är den hänsyn som designern tar till exempelvis en lampas funktionalitet. Andra utesluter helt funktionalitetet i sin definition av design, och menar att det helt enkelt avser ett föremåls utseende och de konstnärliga och estetiska överväganden som designern gjorde under skapelseprocessen. Det finns med andra ord inget entydigt svar på frågan vart gränsen går mellan konst och design. Kanske är svaret just att det inte finns någon gräns.

gazeti